Sustainable development goals

Vastuullisuuttamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

 

7 fi

 7. Edullista ja puhdasta energiaa

Konserniyhtiömme suunnittelee ja valmistaa voimakaapeleita kansallisiin sähköverkkoihin. Tytäryhtiöidemme tuotevalikoimasta löytyy sopivia tuotteita uusiutuvan energian jakeluun. Lisäämällä uusiutuvan energian osuutta, myötävaikutamme tehokkaaseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

 

8 fi

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 

Tarjoamme turvallisen työympäristön sekä kiinnitämme huomiota työntekijöiden oikeuksiin. Toteutamme myös säännöllisiä riskiarviointeja jokaisella tehtaallamme ja osastollamme. Odotamme kumppaneiden jakavan kanssamme samat toimintaperiaatteet sekä arvot.

 

 

9.fi

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureita

Tukeaksemme modernia yhteiskuntaa, kaapelitoimialalla toimivat tytäryhtiömme valmistavat tuotteita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä vähentämällä sähkön hävikkiä. Myös, kumiteollisuudessa toimiva Reka Kumi valmistaa varaosia ajoneuvoteollisuuteen, mikä pidentää koneiden käyttöikää. Investoimme avoimeen kela- ja kaapelihallinta järjestelmään, joka digitalisoi koko infrastruktuurin rakentamisen toimialaa ja mahdollistaa projektien optimoinnin säästäen materiaaleja.

 

11 fi

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Olemme sitoutuneet luonnonvarojen ja maankäytön kestävää hallintaan. Tytäryhtiömme Reka Kaapelin maakaapeleiden ansioista luonnon monimuotoisuus säilyy sekä säänkestävä sähkönjakelu yhteiskunnalle varmistetaan. Toimitamme kaapeleita sekä teknisiä kumituotteita puhtaampien kuljetusmuotojen mahdollistamiseksi kaupungeissa ja taajamissa.

 

 

12 fi

 12. Vastuullista kuluttamista

Tytäryhtiömme käyttävät standardien mukaisesti mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tuotteet ovat ekotehokkaita johtuen korkeasta kestävyydestä äärimmäisissä sääolosuhteissa ja käytössä. Parannamme jatkuvasti tehtaiden tuotantoprosesseja lisätäksemme energiatehokkuutta ja vähentääksemme syntyvän jätteen määrää.

 

 

13 fi

13. Ilmastotekoja

Haluamme olla yhteiskunnan tukijalkana toimivan teollisuuden uudistaja. Investoimalla moderniin yhteiskuntaan luomme vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Olemme asettaneet myös ympäristötavoitteita Reka Kaapelille vähentääksemme ympäristön kuormitusta.

 

 

 

17 yhteistyö ja kumppanuus

17. Yhteistyö ja kumppanuus

Reka Industrial tekee yhteistyötä kone- ja raaka-ainetoimittajien kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi ja raaka-aineiden käytön minimoimiseksi. Reka Industrialille on tärkeää luoda kestäviä ratkaisuja ja tuotteita.