Sustainable development goals

Vastuullisuuttamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

 

5 sukupuolten tasa-arvo

 5. Sukupuolten tasa-arvo

Haluamme edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sekä lisätä monimuotoisuutta työyhteisössämme. Sukupuolten tasa-arvo edistäminen on osa tasa-arvo suunnitelmaamme sekä eettistä ohjeistoa. Maksamme myös samasta työstä aina saman palkan riippumatta sukupuolesta. Oikeudenmukaisuus, yhdenmukaisuus sekä tasa-arvo ovat tärkeitä periaatteita, joita noudatamme.

 

ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 

Tarjoamme turvallisen työympäristön henkilöstöllemme sekä kiinnitämme huomiota työntekijöidemme oikeuksiin. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen sekä eettisen työympäristön. Panostamme myös työntekijöiden perehdyttämiseen ja koulutukseen sekä toteuttamme säännöllisiä riskiarviointeja jokaisella tehtaalla ja osastollaOdotamme yhteistyökumppaniemme jakavan kanssamme samat toimintaperiaatteet sekä arvot. 

 

ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureita

Kulkuneuvoteollisuus on suuressa murroskohdassa, jota ohjaavat uudet  teknologiat, sekä sosiaaliset että taloudelliset vastuut. Me olemme mukana murroksessa ja yhdessä alkuperäis- laitevalmistajien kanssa Reka Kumi luo ratkaisuja kestävämpään sekä vastuullisempaan infrastruktuuriin. Toimittamalla varaosia asiakkaillemme, pidennämme lopputuotteiden elinkaarta. Pyrimme myös vähentämään energiankulutusta suhteessa tuotettuihin tuotetonneihin sekä vähentämään ympäristörasitusta tehtaissamme ja prosesseissamme. 

vastuullista kuluttamista

 12. Vastuullista kuluttamista

Tytäryhtiömme käyttävät standardien mukaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä sekä kierrätettäviä materiaaliratkaisuja vähentääkseen ympäristörasitusta. Etsimme myös vastuullisempia sekä hiilidioksidivapaampia materiaaliratkaisuja. Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan kierrätysastettamme toiminnassamme sekä investoimme tuotantoteknologiaan jätteen vähentämiseksi. 

 

13 fi

13. Ilmastotekoja

Ilmastoteot tarkoittavat meille päästöjen vähentämistä sekä energiatehokkuuden parantamista omassa toiminnassamme. Reka Kumi on laskenut oman toimintansa hiilijalanjäljen, jonka avulla pystytään optimoimaan toimintaa vähemmän kuormittavaksi ympäristölle. Tämän avulla on myös mahdollista vaikuttaa ilman laatuun koskeviin tekijöihin. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden (Skope 1-3) vuoteen 2040 mennessä. Haluamme myös lisätä sekä parantaa henkilöstömme ilmastotietoisuutta sekä kannustamaan heitä tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja.