Tältä sivulta löytyvät aina päivitetyt avainluvut viimeisen viiden vuoden ajalta.

AVAINLUVUT (IFRS)

2023

2022

2021

2020

2019

Liikevaihto, MEUR

91,6

202,9

158,1

120,4

97,5

Käyttökate, MEUR

37,6

15,2

11,3

9,4

4,8

Liiketulos, % liikevaihdosta

39,7

5,0

3,5

3,8

0,4

Tilikauden tulos, MEUR

34,5

9,0

1,0

1,0

-1,4

IAS 19 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

64,5

23,5

15,4

13,5

2,5

IAS19 oikaistu omavaraisuusaste, %

80,4

22,8

21,4

17,7

14,8

IAS19 oikaistu velkaantuneisuusaste, %

-62,2

125,2

190,0

238,9

213,8

Tulos/osake, euroa

5,77

1,50

0,17

0,16

-0,24