Tältä sivulta löytyvät aina päivitetyt avainluvut viimeisen neljän vuoden ajalta.

AVAINLUVUT (IFRS) 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, MEUR 97,5 103,8 110,9 101,0
Liikevoitto, MEUR 0,5 1,0 5,1 5,9
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,5 1,0 4,6 5,8
Tilikauden tulos, MEUR -1,4 -0,5 3,0 3,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,4 8,4 25,4 22,6
IAS19 oikaistu omavaraisuusaste, % 16,8 25,5 30,4 22,1
IAS19 oikaistu velkaantumisaste, % 188,2 104,4 61,2 119,8
Tulos/osake, euroa -0,24 -0,09 0,51 0,55