Tältä sivulta löytyvät aina päivitetyt avainluvut viimeisen neljän vuoden ajalta.

AVAINLUVUT (IFRS) 2020 2019 2018 2017
Liikevaihto, MEUR 120,4 97,5 103,8 110,9
Liikevoitto, MEUR 4,5 0,4 1,0 5,1
Liiketulos, % liikevaihdosta 3,8 0,5 1,0 4,6
Tilikauden tulos, MEUR 1,0 -1,4 -0,5 3,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,8 2,4 8,4 25,4
IAS19 oikaistu omavaraisuusaste, % 19,3 16,8 25,5 30,4
IAS19 oikaistu velkaantumisaste, % 219,1 188,2 104,4 61,2
Tulos/osake, euroa 0,16 -0,24 -0,09 0,51