Tältä sivulta löytyvät aina päivitetyt avainluvut viimeisen viiden vuoden ajalta.

AVAINLUVUT (IFRS) 2021 2020 2019 2018 2017
Liikevaihto, MEUR 158,1 120,4 97,5 103,8 110,9
Käyttökate, MEUR 11,3 9,4 4,8 3,5 7,2
Liiketulos, % liikevaihdosta 3,5 3,8 0,4 1,0 4,6
Tilikauden tulos, MEUR 1,0 1,0 -1,4 -0,5 3,0
IAS 19 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 14,7 13,5 2,5 8,4 25,4
IAS19 oikaistu omavaraisuusaste, % 19,8 17,7 14,8 25,5 30,4
IAS19 oikaistu velkaantuneisuusaste, % 190,0 238,9 213,8 104,4 61,2
Tulos/osake, euroa 0,17 0,16 -0,24 -0,09 0,51