Tältä sivulta löytyvät aina päivitetyt avainluvut viimeisen viiden vuoden ajalta.

AVAINLUVUT (IFRS) 2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto, MEUR 202,9 158,1 120,4 97,5 103,8
Käyttökate, MEUR 15,2 11,3 9,4 4,8 3,5
Liiketulos, % liikevaihdosta 5,0 3,5 3,8 0,4 1,0
Tilikauden tulos, MEUR 9,0 1,0 1,0 -1,4 -0,5
IAS 19 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 32,3 14,7 13,5 2,5 8,4
IAS19 oikaistu omavaraisuusaste, % 22,8 19,8 17,7 14,8 25,5
IAS19 oikaistu velkaantuneisuusaste, % 125,2 190,0 238,9 213,8 104,4
Tulos/osake, euroa 1,50 0,17 0,16 -0,24 -0,09