Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme


Vastuullisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat keskeinen osa strategiaamme, liiketoimintaamme ja jokapäiväistä työtämme. Yhtiömme arvot, strategia ja toimintatavat ovat perustana vastuulliselle toiminnallemme.

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita tukeaksemme olemme asettaneet tavoitteita.

Asiakkaillemme olemme pitkäaikainen ja vastuullinen kumppani, joka käyttää mahdollisimman ympäristöystävällisiä sekä kierrätettäviä materiaaleja.

Kaikki tuotantolaitoksemme käyttävät CO2 -vapaata sähköä tuotteiden valmistamiseen. 

Tuotantotiloissa, tuotantoprosesseissa sekä tuotekehityksessä panostetaan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Reka Kumin oman toiminnan hiilijalanjäljen laskentaa varten on kehitetty laskurit, jonka avulla Reka Kumi kykenee tunnistamaan toimintansa kannalta olennaisimmat päästön lähteet sekä optimoimaan liiketoimintaansa vähemmän kuormittamaksi ympäristön kannalta.Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotantoprosesseista syntyvää ympäristörasitusta sekä lisäämme energiatehokkuutta muun muassa tehtaiden led-valaistuksen avulla. 

Huolehdimme myös henkilöstömme työolosuhteista ja työntekijöiden oikeuksista sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Haluamme on olla turvallinen ja tehokas työympäristö, jossa on otettu huomioon henkilöstömme sosiaalinen, fyysinen sekä psyykkinen hyvinvointi. Haluamme  myös kehittää henkilöstömme osaamista sekä kannustaa ja sitouttaa heitä erinomaisiin suorituksiin. Ja edellytämme myös yhteistyökumppaneilta vastaavia arvoja sekä toimenpiteitä.