Kohti älykästä ja kestävää yhteiskuntaa

Haluamme olla yhteiskunnan tukijalkana toimivan teollisuuden uudistaja. Investoimalla moderniin yhteiskuntaan luomme vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle.

Kaapelitoimiala on yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeä toimiala, joka kasvaa ja kehittyy sekä tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia yhtiöille, erityisesti Pohjoismaissa. Kumitoimiala on taas tärkeä tukijalka teollisuudelle, sillä teollisuudessa hyödynnetään kumin erityisiä ominaisuuksia laadukkaiden sekä kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi.  

Perheyhtiönä olemme sitoutuneet pitäjänteisesti kehittämään omistamiemme yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä ja näin kasvattamaan omistaja-arvoa.

Kestävän yhteiskunnan perustana ovat uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuus, puhtaammat kuljetusmuodot sekä kulkuneuvoteollisuuden sähköistyminen. Digitalisaation myötä informaation määrä lisääntyy ja mahdollisuus älykkäämmille ratkaisuille kasvaa. Älykkäässä yhteiskunnassa automaatio on avainasemassa.

Meille moderni yhteiskunta on vähäpäästöinen ja se saavutetaan mahdollistamalla uusiutuvan energian jakelu. Yhteiskunta tarvitsee älykkäitä sähköverkkoja ja siten tuemme kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria.

Sijoitus Reka Industrialiin mahdollistaa osallistumisen listaamattomien teollisten yritysten kasvuun.