Toimimme siellä missä energiamurros tapahtuu

Strategianamme on edistää energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä toimimalla siellä missä energiamurros tapahtuu. Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestävää kehitystä.
 

Kaapelitoimiala on kasvava ja kehittyvä toimiala, joka tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia yhtiöille, erityisesti Pohjoismaissa. Toimialan kasvua tukevat globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, yhteiskunnan sähköistyminen, sekä energiatehokkuuden lisääntyminen ja uusiutuvan energian tarpeen kasvu. Kumitoimiala pitää koneet liikkeellä. Toimialalla hyödynnetään kumin erityisiä ominaisuuksia laadukkaiden sekä kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi.  

Teollisena perheyhtiönä olemme sitoutuneet pitäjänteisesti kehittämään omistamiemme yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä.

Kestävä kehitys perustuu energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön. Fossiilista energian tuotantoa korvataan uusiutuvilla, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla. Energiankäyttö sähköistyy, etenkin kulkuneuvoissa ja teollisuudessa. Edistämme energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä toimimalla siellä missä energiamurros tapahtuu.
 

Sijoitus Reka Industrialiin mahdollistaa mukana olon energiamurroksessa.