Strategia 

Yhtiöllä on käynnissä strategiaprosessi.

Taloudelliset tavoitteet ja osinko 

Reka Industrialin tavoitteena on kestävä ja kannattava kasvu sekä omistaja-arvon kasvattaminen.

Tavoitteenamme on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. Jaettavien osinkojen määrään vaikuttavat Reka Industrialin mahdolliset voitot, taloudellinen asema, kassavirrat ja käyttöpääomavaatimukset.