Strategia vuosille 2022–2024

Strategianamme on edistää energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä toimimalla siellä missä energiamurros tapahtuu.

Taloudelliset tavoitteet ja osinko vuosille 2022–2024

Reka Industrialin tavoitteena on kestävä ja kannattava kasvu sekä omistaja-arvon kasvattaminen.

Pyrimme vahvistamaan vakavaraisuuttamme ja taloudellista perustaamme nykyisestä siten, että sijoitetun pääoman tuotto on 15–18 % ja omavaraisuusasteemme yli 35 %.

Tavoitteenamme on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. Jaettavien osinkojen määrään vaikuttavat Reka Industrialin mahdolliset voitot, taloudellinen asema, kassavirrat ja käyttöpääomavaatimukset.