Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden ja valiokuntatyöskentelyn perusteella.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi (12 kuukautta) 25.000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 50.000 euroa ja valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 2.500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2023 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2023.