SIJOITTAJAN KALENTERI 2022

JULKAISU / TAPAHTUMA PVM
Hiljainen jakso 25.1.-24.2.2022
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 24.2.2022
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 15.3.2022
Varsinainen yhtiökokous 6.4.2022
Hiljainen jakso 22.3.-21.4.2022
Liiketoimintakatsaus Q1/2022 21.4.2022
Hiljainen jakso 5.7.-4.8.2022
Puolivuosikatsaus H1/2022 4.8.2022
Hiljainen jakso 19.9.-20.10.2022
Liiketoimintakatsaus Q1-Q3/2022

20.10.2022

Reka Industrial noudattaa sijoittajaviestinnässään hiljaisen jakson periaatetta. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat  eivät kommentoi raportoimattoman tai kuluvan kauden taloudellista tilannetta tai tulevaisuuden näkymiä, eikä yhtiö osallistu tapahtumiin tai keskusteluihin, joissa käsitellään kauteen liittyviä ja taloustilanteeseen vaikuttavia tapahtumia tai trendejä.  Reka Industrial ei tapaa sijoittajia, analyytikoita tai median edustajia näihin asioihin liittyen hiljaisen jakson aikana.

Hiljainen jakso alkaa jokaisen tuloskauden lopussa, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen kutakin tilinpäätöstä ja liiketoimintakatsausta, ja kestää kyseisen tuloksen julkistamiseen saakka.