Tietosuojaseloste – Sidosryhmiä koskevat tiedot

PÄIVITETTY 23.11.2020

Rekisterinpitäjä

 • Reka Industrial Oyj (yritys)
 • info@reka.eu
 • Y-tunnus: 0693494-7
 • Osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800, Hyvinkää, Suomi

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme henkilötietolakia sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Pörssitiedotteiden tilauspalvelun rekisteriselosteen löydät täältä

Rekisteröidyt

 • Yrityksen osakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät
 • Pörssi- ja lehdistötiedotteiden vastaanottajat
 • Merkittävät sidosryhmät (esim. media, sijoitusasiantuntijat) (yhteyshenkilöt)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja sijoittajasuhteiden hoitoon sekä markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, yrityksen oikeutettu etu tai henkilön suostumus.

Yrityksen lakisääteinen velvoite on osakasluettelon ylläpito. Yhtiön oikeutettuja etuja ovat liiketoimintaan ja sijoittajasuhteisiin liittyvä viestintä.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne Reka Industrial Oyj:n työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä osakas- ja markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut yrityksen työntekijät.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

 • Yhteystiedot kuten nimi, osoite ja syntymäaika (ainoastaan osakasluettelossa), sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • Tiedot tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

 • Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
 • Taloudellisen tiedon ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot
 • Evästeet

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Osakasluetteloon tallennetut henkilötiedot poistetaan automaattisesti osakkaan luopuessa yrityksen osakkeista.

Yhtiökokousten osallistujatiedot säilytetään yhtiön toiminnan ajan. Muiden tapahtumien osallistujatietoja säilytetään kahden vuoden ajan tapahtuman jälkeen.

Sidosryhmien yhteyshenkilöiden tietoja säilytetään niin kauan kun henkilö jatkaa tehtävässään. Muiden pörssi- ja lehdistötiedotteiden tilaajien yhteystiedot säilytetään jakelulistalla niin kauan kunnes henkilö ilmoittaa, että ei enää halua tiedotteita.

 Yrityksen viestintään liittyvät sähköpostiviestien ja yrityksen verkkosivujen sisältöjen käyttötiedot poistetaan automaattisesti viimeistään 24 kuukauden kuluttua käytöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Yrityksen osakasluettelo
 • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
 • Yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain