Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajat, joiden toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen.

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu.

Reka Industrial -konsernin tilintarkastus on jatkuva. Tilintarkastajat käyvät yleensä läpi konserniyhtiöiden hallinnon, kirjanpidon, palkkahallinnon, vaihto-omaisuuskirjanpidon sekä muut osa-alueet 3-4 kertaa vuodessa. Vuodenvaihteessa tarkastetaan lisäksi konsernitilinpäätös, emoyhtiön tilinpäätös ja lakisääteiset tarkastukset hyvän tilintarkastustavan osoittamassa laajuudessa.

Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajille on vuonna 2023 maksettu palkkiona tilikauden tilintarkastuksesta 86 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 86 000 euroa.