Osinko vuodelta 2019

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2019 tilinpäätöksessä 2 806 872,33 euroa, josta tilikauden tulos on 1 068 591,57 euroa. Yhtiökokous päätti 24.6.2020, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa.

Tilikaudelta 2018 maksettiin osinkoa yhteensä 0,02 euroa osakkeelta.

Reka Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30% osingonmaksuun.