Osinko vuodelta 2021

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 1 925 208,23 euroa, josta tilikauden tulos on 613 394,92 euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta.

Tilikaudelta 2020 osinkoa maksettiin 0,05 euroa osakkeelta.

Reka Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30% osingonmaksuun.