Osinko vuodelta 2020

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3032 499,82 euroa, josta tilikauden tulos on 193 536,54 euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Tilikaudelta 2019 ei maksettu osinkoa.

Reka Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30% osingonmaksuun.