Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkat ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden ja valiokuntatyöskentelyn perusteella.

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämät vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot ovat voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti. Alkaen 25.11.2020 hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 18.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 25.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen joulukuun 2020 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan huhtikuussa 2021.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole tavoitepalkkiosopimuksia Reka Industrial Oyj:ssä. Toimitusjohtaja toimii myös Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajana, jonka myötä hänellä on tavoitepalkkiosopimus Reka Kaapeli Oy:ssä.

Yhtiössä ei ole toistaiseksi käytössä osake- eikä osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä.