Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkat ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden ja valiokuntatyöskentelyn perusteella.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi (12 kuukautta) 25.000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 32.000 euroa ja valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 2500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2021 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole tavoitepalkkiosopimuksia Reka Industrial Oyj:ssä. Toimitusjohtaja toimii myös Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajana, jonka myötä hänellä on tavoitepalkkiosopimus Reka Kaapeli Oy:ssä.

Yhtiössä ei ole toistaiseksi käytössä osake- eikä osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä.