Palkitsemispolitiikka

Reka Industrialin palkitsemispolitiikka, joka hyväksyttiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2024. Palkitsemispolitiikka sisältää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet. Politiikka koskee myös mahdollista toimitusjohtajan sijaista.

Palkitsemisraportti

Reka Industrialin palkitsemisraportti on laadittu vuodelle 2020 päivitetyn Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Palkitsemisraportti hyväksyttiin yhtiökokouksessa 23.4.2024. Erillinen palkitsemisraportti mahdollistaa avoimen ja läpinäkyvän tavan raportoida hallitusten jäsenien ja toimitusjohtajien palkkiot vuodelta 2023.

Palkitsemisraportti on laadittu osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista annetun valtionvarainministeriön asetuksen ja vuoden 2020 hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti.

Reka Industrialin vuoden 2023 Palkitsemisraportti on ladattavissa täältä