Strategia vuosille 2018–2021

Strategiakauden 2018–2021 alussa keskitymme kehittämään nykyistä kaapelitoimialaamme. Tavoitteenamme on vahvistaa Reka Industrialin vakavaraisuutta ja rahoitusasemaa. Pyrimme kasvattamaan kaapeliliiketoimintaa kannattavasti vahvistamalla sen kilpailukykyä ja kilpailuasemaa Pohjoismaissa, ensisijaisesti kaapelitoimialan oman kassavirran sallimissa rajoissa.

Strategiakauden aikana Reka Industrial pyrkii hankkimaan nykyisen kaapelitoimialan lisäksi 1–2 uutta enemmistöomisteista itsenäistä toimialaa.

Taloudelliset tavoitteet ja osinko vuosille 2018–2021

Reka Industrialin tavoitteena on kestävä ja kannattava kasvu sekä omistaja-arvon kasvattaminen.

Pyrimme vahvistamaan vakavaraisuuttamme ja taloudellista perustaamme nykyisestä siten, että sijoitetun pääoman tuotto on 15–18 % ja omavaraisuusasteemme yli 35 %.

Tavoitteenamme on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. Jaettavien osinkojen määrään vaikuttavat Reka Industrialin mahdolliset voitot, taloudellinen asema, kassavirrat ja käyttöpääomavaatimukset.