Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 25.02.2021)

jukka poutanen

Reka Kaapelin liikevaihto kasvoi selvästi viime vuodesta, vaikka COVID-19 pandemia rajoitti toisella vuosineljänneksellä kasvua.

COVID-19 pandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut kaapelitoimialan markkinakysyntään.

Kaapelitoimialan käyttökate parani merkittävästi, vaikka COVID-19 pandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla alumiinin ja kuparin hintavaihtelut rasittivat liiketulosta. Toisella vuosipuoliskolla metallien hinnat lähtivät kasvuun ja tasaantuivat. Vuositasolla metallit tukivat käyttökatetta 0,6 miljoonalla eurolla.

Kaapelitoimialan voimakas kasvu ja varautuminen hankintaketjun häiriöihin sitoivat käyttöpääomaa ja vaikuttivat liiketoiminnan kassavirtaan. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli silti positiivinen.

Kesäkuussa toteutetun Reka Kumin hankinnan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi. Reka Kumin yhdistelyssä ei syntynyt liikearvoa. COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin, mutta asiakaskysyntä on elpymässä.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön nimen vaihtamisen Neo Industrialista Reka Industrialiksi marraskuussa 2020.

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Ensimmäinen Green Bond joukkovelkakirjalainan sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa 2020. Seuraava sijoittajakirje julkaistaan maaliskuussa 2021.

Lue tilinpäätöstiedote tästä.