Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu osavuosikatsauksen yhteydessä 22.10.2020)

jukka poutanen

Reka Kaapelin liikevaihto kasvoi selvästi viime vuodesta, vaikka COVID-19 pandemia rajoitti toisella vuosineljänneksellä kasvua.

COVID-19 pandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut kaapelitoimialan markkinakysyntään.

Käyttökate parani, vaikka COVID-19 pandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä ja lisäksi alumiinin ja kuparin hintavaihtelut rasittivat liiketulosta. Yhteensä nämä pienensivät käyttökatetta n. 0,5 - 0,8 miljoonaa euroa.

Voimakas kasvu sitoi käyttöpääomaa ja vaikutti liiketoiminnan kassavirtaan.

Kesäkuussa toteutetun Reka Kumin hankinnan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi. Reka Kumin alustavassa yhdistelyssä ei syntynyt liikearvoa. COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin, mutta asiakaskysyntä on elpymässä.

Yhtiö on valmistellut nimen vaihtamista Reka Industrialiksi. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan marraskuulle koolle käsittelemään nimen vaihdosta. Erillinen yhtiökokouskutsu julkaistaan 22.10.2020

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Ensimmäinen Green Bond joukkovelkakirjalainan sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa.

Lue osavuosikatsaus tästä.