Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

(Julkistettu osavuosikatsauksen yhteydessä 22.04.2021)

jukka poutanen

Pohjoismainen kaapelitoimialan markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Markkinaosuutemme Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi merkittävästi sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Osa liikevaihdon kasvusta selittyy metallien hintojen nousulla.

Kysyntätilanne on hyvä. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseen. Materiaalihinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Kohonneiden metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus tukivat kaapelitoimialan käyttökatetta n. 0,8 miljoonalla eurolla. Toisaalta käyttökatetta rasittavat voimakkaasti kohonneet materiaalikustannukset, jotka voidaan siirtää vasta viiveellä asiakashintoihin. Kokonaisuutena kaapelitoimialan käyttökate tuplaantui edellisvuodesta.

Reka Kumin markkinatilanne on hyvä ja näyttää edelleen vahvistuvan.

Reka Kumilla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Etenkin keltaisissa koneissa (construction equipment) markkinaosuus kasvaa edelleen. Kyselyt kuorma-autoteollisuudessa ovat kasvaneet aiemmasta.

Viime vuonna COVID-19 pandemia vaikutti selkeästi kumitoimialan volyymeihin. Tällä hetkellä kysyntä kasvaa voimakkaasti ja kartoitus on käynnissä kapasiteetin nostomahdollisuuksista.

Reka Kumin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,3 miljoonaa euroa ja kumitoimialan käyttökate oli lähes 10 prosenttia.

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Green Bond joukkovelkakirjalainan vuosittainen sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa.

Lue osavuosikatsaus tästä.